Civila samhället

Folkrörelse och kyrka
Under åren har jag hunnit vara aktiv inom folkrörelser och föreningar, mestadels inom sådana med kristna förtecken. Några exempel:
Fria Kristliga Studentföreningens (FKS) Stockholmsavdelning: ordförande 1959-1962
FKS: ordförande i riksorganisationen, 1963-1967
Svenska Missionsförbundets styrelse 1984-1992
Teologiska Högskolan Stockholm (THS), styrelsens ordförande 1998-2006

Den mest betydelsefulla gemenskapen har varit och är Abrahamsbergkyrkans församling. Där har jag också predikat regelbundet ett par gånger om året (man kan hitta de senaste predikningarna på hemsidan). Om flera fick inblick i hur denna och liknande församlingar fungerar skulle många fördomar om ”frikyrka” försvinna. På riksplanet heter kyrkan numera Equmeniakyrkan (efter en sammanslagning år 2012) och på engelska Uniting Church in Sweden, att namn som jag gillar.

Fred och säkerhet
De senaste åren har jag engagerat mig för en ändrad freds- och säkerhetspolitik vilket har resulterat i flera publikationer (se Fred, säkerhet och utveckling här) och många intressanta kontakter med organisationer och nätverk inom detta område.

Jag har i dessa frågor samarbetat med Sveriges Kristna Råd (som också var Margareta Ingelstams arbetsplats under flera år). Jag har också arbetskontakter med Kyrkornas världsråd, som i fredsfrågan ligger i framkant internationellt och nu arbetar med parollen Rättfärdig fred (Just Peace). I denna krets finns också Life and Peace Institute i Uppsala som en viktig aktör.

Vid sidan av kyrkor och råd finns en hel familj av fredsorganisationer, var och en med sin särart. Jag har själv nära kontakter med bland andra Svenska läkare mot kärnvapen och Svenska Pugwash. Lärorika seminarier och föredrag anordnas av Utrikespolitiska Institutet och Folk och Försvar.

Politik
Under många år har jag varit socialdemokrat och funnit mycken stimulans där, särskilt inom Broderskapsrörelsen. I slutet av 2009 sökte jag i stället kontakt med Miljöpartiet. Jag är fortsatt engagerad av politiska frågor och har rödgröna och feministiska sympatier men är numera inte medlem av något parti.

Musik
Musik har alltid stått högt bland mina intressen. Med min kollega Göran B Nilsson, som är en skicklig pianist och generös (tolerant) medspelare hade jag många glada stunder under våra gemensamma år i Linköping. Då spelade jag flöjt och har haft glädjen att få lektioner av bland andra Karin Öhman, Börje Mårelius och Eje Kaufeldt. De senaste åren har jag allt mer ägnat mig åt sång: körsång (Bas2) ett par år inom S:t Görans motettkör, och numera i kammarensemblen ArtSong, som leds av Thore Kennestad. De senaste åren har jag börjat med solosång och haft möjlighet att utvecklas under uppmuntrande och skickliga lärare: sopranen och pedagogen Jennie Eriksson, operasångare Lars Arvidson, den legendariske sångpedagogen Torsten Föllinger (som gick bort, 87 år gammal, den 8 mars 2010) och numera Bo Rosenkull: basbaryton och pedagog.

 

 

Lämna ett svar