Biografi

Jag föddes 27 maj 1937 i Uppsala. Föräldrar: Margit Ingelstam (f Andersson, 1910-2011) och Erik Ingelstam (1909-1988). Gift sedan 1960 med Margareta Ingelstam (f Edebo). Fem barn, tretton barnbarn, två barnbarnsbarn. Mer om familjen

Examina
Studentexamen Bromma läroverk 1955
Civilingenjör Teknisk fysik KTH 1959
Fil kand (matematik, teoretisk fysik, matematisk statistik) Stockholms högskola 1960
Tekn lic (matematik, matematisk fysik) KTH 1961
Teknisk doktorsgrad (matematik) KTH 1964

Anställningar mm
KTH: assistent mm 1957-1961
FOA: värnpliktig forskningstekniker 1959
KTH: licentiand- och doktorandstipendiat 1960-1964
Yale University, Connecticut, USA: Instructor 1962-63
KTH: docent i matematik 1964-1966
KTH: laborator i matematik 1966-1980 (delvis tjänstledig 1968-1972, helt tjänstledig 1973-1980; tjänsten titeländrades till biträdande professor och graderades upp till professor)
Cairo University: professor i matematik vt 1968 (UNDP/UNESCO)
FOA: forskare (överingenjör) och ledare för forskningsgruppen för planeringsteori FOA/KTH 1968-1972
Utbildningsdepartementet: huvudsekreterare i forskningsrådsutredningen 1972
Sekretariatet för framtidsstudier: chef/huvudsekreterare 1973-1980
Linköpings universitet: professor inom temat Teknik och social förändring 1980-2002

Uppdrag mm
Ledamot av regeringens forskningsberedning 1973-1977
Ledamot av forskningsrådsutredningen 1972-1977 (1972 även som huvudsekreterare)
Ledamot av miljöforskningsutredningen 1972-73
Svensk delegat till OECD:s arbete kring Technology Assessment 1973-1975
Skolöverstyrelsens vetenskapliga råd 1984-1988
Ledamot av den internationella styrelsen för skolelevsundersökningen Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 1993-1999
KFB (TFB) ledningsgrupp för telematik 1989-2000
NUTEK Industriella och vetenskapliga rådet 1994-2000
Ordförande för planeringen av grundskollärarprogrammet, Campus Norrköping 1996-1998
Program Energisystem: styrelse och vetenskaplig ledningsgrupp 1996-2002
AES (ledningsgrupp för Allmänna energisystemstudier: NUTEK, Statens energimyndighet) 1988-2004
Miljöforskningsnämnden, Naturvårdsverket 1999-2004
Utvärdering av forskningen vid Life & Peace Institute 2003
Utvärdering av miljöinriktad utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna (tillsammans med Russel Johnson) 2003
Naturvårdsverket, Formas och Mistra: förstudie till större utvärdering av samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning 2004
FOI: Ledamot av två internationella utvärderingsgrupper för avdelningen för Försvarsanalys, 2004 och 2012
Högskolan på Gotland: utredning inför inrättandet av SWEDESD, 2008
Sakkunniguppdrag i befordringsärenden för KTH, Chalmers, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Högskolan på Gotland, FOI m fl
Energimyndigheten: rådgivare inom energisystemforskning och framtidsstudier 2009-2015

Dessutom en hel del uppdrag inom kristna och andra organisationer inom det civila samhället

 

 

Lämna ett svar