Svensk kärnvapenpolitik bortom förbudskonventionen

Våren 2019 var för många fredsivrande människor en tid då FN-konventionen för att förbjuda kärnvapen TPNW stod i centrum. Många skrev remissvar på Lars-Erik Lundins enmansutredning. Resultatet blev en besvikelse genom regeringens beslut 12 juli 2019 att varken signera eller ratificera TPNW. En hel del låsningar och överord hade skapats under debatten. Det är angeläget att alla fredsälskande i svensk politik förenar och förstärker sina ansträngningar för nedrustning och till slut avskaffande av kärnvapen. Detta är innebörden i min artikel  som publicerades i nätmagasinet Mänsklig säkerhet den 10 september 2020. När detta skrivs har TPNW just fått de 50 ratificeringar som krävs och kommer att träda i kraft den 22 januari 2021.