Knapphetens tvång och tidens bruk

En essä av Marilynne Robinson, den märkliga författarinnan till bl a Gilead, i New Yor Review of Books i början av juni månad väckte mitt intresse. Bland annat därför att hon identifierade ”talet om knapphet” (scarcity) som en del av det politiska samtalets förfall. Detta blir ett tema i min kommande bok Systemen, överflödet och det gemensamma (Atlas akademi 2020). Min essä publicerades den 30 augusti på Dagens Arena, och kan länkas .här.