Överflödets politiska ekonomi

En tanke av J K Galbraith 1959 har fått ny aktualitet. Mitt i ett växande materiellt överflöd stretar en underfinansierad gemensam sektor. Dilemmat ledde mig senare till att tänka mer på systemekonomi, men redan denna Tiden-artikel från 2013 signalerar ett problem som fortfarande är värt att fundera på.