Därför borde 20-talet bli framtidens årtionde

I en understreckare i Svenska Dagbladet på nyårsafton 31 december 2019 ställer jag frågan Framtidens återkomst? Efter ett stort intresse under 1960- och 1970-talet har framtidsstudier spelat en underordnad roll. Med klimatförändringar och flera andra motiv finns starka skäl att ändra på detta.