Tro och samhälle under 1900-talets senare hälft

Under ganska många år då jag engagerat mig samhällsfrågor har jag samtidigt följt hur intresse och engagemang har utvecklat sig i kyrkor och samfund i Sverige. Efter att en mycket egendomlig ”vetenskaplig” studie (”68-kyrkan” publicerats skrev jag på redaktörens uppmaning en egen artikel i ämnet. I nästa blogg, Nyårsbrev, daterar jag upp detta till nutid.