Dagsarkiv: 30 oktober, 2020

Svensk kärnvapenpolitik bortom förbudskonventionen

Våren 2019 var för många fredsivrande människor en tid då FN-konventionen för att förbjuda kärnvapen TPNW stod i centrum. Många skrev remissvar på Lars-Erik Lundins enmansutredning. Resultatet blev en besvikelse genom regeringens beslut 12 juli 2019 att varken signera eller ratificera TPNW. En hel del låsningar och överord hade skapats under debatten. Det är angeläget att alla fredsälskande i svensk politik förenar och förstärker sina ansträngningar för nedrustning och till slut avskaffande av kärnvapen. Detta är innebörden i min artikel  som publicerades i nätmagasinet Mänsklig säkerhet den 10 september 2020. När detta skrivs har TPNW just fått de 50 ratificeringar som krävs och kommer att träda i kraft den 22 januari 2021.

Knapphetens tvång och tidens bruk

En essä av Marilynne Robinson, den märkliga författarinnan till bl a Gilead, i New Yor Review of Books i början av juni månad väckte mitt intresse. Bland annat därför att hon identifierade ”talet om knapphet” (scarcity) som en del av det politiska samtalets förfall. Detta blir ett tema i min kommande bok Systemen, överflödet och det gemensamma (Atlas akademi 2020). Min essä publicerades den 30 augusti på Dagens Arena, och kan länkas .här.